joshua המותגים של

BRANDING
joshua logo לוגו ג׳ושוע

הכל מתחיל בלוגו ...

לוגו החברה או המוצר הנו הזיהוי החזותי הראשוני של המותג. הלוגו הוא האריזה המינימליסטית של המותג וככזה הנו פשוט, נקי, זכיר וייחודי.
הלוגו מייצג את התפיסה החזותית ואת ערכי הליבה של המותג ומבטא אותם בצורה וצבע. תפקיד הלוגו הוא יצירת זיהוי מיידי ושייכות למותג, במרחב הציבורי ובמרחב הדיגיטלי.

אנו גאים להציג מקצת מהלוגואים של המותגים שנוצרו, מותגו ועוצבו על ידי joshua.