location.cool

USER EXPERIENCE & PRODUCT DESIGN

אפליקציית ווב ומובייל לרשת חברתית מבוססת מיקומי צילומי תמונות.

עיצוב האתר והאפליקציה
הפרויקט

אפיון חווית משתמש לאפליקציה חדשה של רשת חברתית המבוססת על מיקומים. בתהליך העבודה על אפיון האפליקציה בצענו מחקר של אפליקציות דומות קיימות, הגדרנו את הפרסונות של האפליקציה ויצרנו תרשימי משתמש שונים. על מנת לייחד את האפליקציה מאפליקציות דומות, פותח מודול ייחודי מבדל לאפליקציה.

מספר ממסכי הווירפריים של האפליקציה המוצגים כאן הנם מתהליך האיפיון של גרסאות הדסקטופ והמובייל של האפליקציה.

UX - אפיון חווית המשתמש - מסכי ווירפריים לאפליקציית מובייל

תהליך איפיון הממשק למובייל

UX - אפיון חווית המשתמש - מסכי ווירפריים לאפליקציית דסקטופ