DIGITAL PRODUCT DESIGN

עיצוב מוצרים דיגיטליים

במקביל לעבודה בסטודיו joshua, אני גם מלמד את דור העתיד של המעצבים בארץ.
במהלך העשור האחרון פיתחתי והנחתי קורסי עיצוב רבים, ביניהם קורסי יסודות העיצוב לשנה א׳ ב-HIT חולון; קורסי מיתוג ועיצוב למוצרים דיגיטליים והנחיית פרויקט גמר ביחידת לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה. אתם מוזמנים להציץ למדגם של פרויקטים שנעשו על ידי הסטודנטים שלי בקורסים השונים.

קורס עיצוב מוצרים דיגיטליים וחווית משתמש

מטרת הקורס : הקניית מתודולוגיה עבודה של עיצוב מוצר דיגיטלי משלב זיהוי הצורך, גיבוש הרעיון, אפיון, עיצוב המסך ועד להצגתו, תוך התמקדות במערכת היחסים שבין החוויה, השמישות והאסתטיקה.
תכני הקורס: שילוב אפיון חווית משתמש של מוצר דיגיטלי עם עיצוב ויזואלי-פונקציונאלי של ממשק המוצר.

אפיון ועיצוב ux/ui
עיצוב מוצרים דיגיטליים

אפיון חווית משתמש

אפיון חווית המשתמש כולל זיהוי צורך ייחודי לקהל יעד, ביצוע מחקר ומחקר השראה, הגדרת פרסונה, תוכן הממשק, זיהוי מודולים, דפוסי עיצוב ומודלים מנטליים. כל זה מביא לגיבוש התפיסה התפעולית של הממשק. לאחר גיבוש התפיסה התפעולית יצירת רצף-פעולה של הממשק [flow], באמצעות תסריט משתמש ותסריט ממשק. התאמת מיקרו-קופי לקונספט הממשק ולפרסונה, בחינות שמישות שונות ויצירת ווירפריים ופרוטוטייפ לכל מסכי הממשק.

אפיון חווית משתמש
עיצוב מוצרים דיגיטליים

עיצוב אפליקציות מובייל

עיצוב הממשק כולל התייחסות בשתי רמות:
א. עיצוב פונקציונאלי ה׳מסביר׳ למשתמש בצורה ויזואלית כיצד הממשק עובד וכיצד יש להשתמש ולהפעילו.
ב. אסתטיקה עיצובית התומכת בהגדרת המותג והפרסונה ומהווה חלק מרכזי ביצירת wow ויזואלי.

עיצוב מוצרים דיגיטליים

פרזנטציה

הפקת רכיבי תצוגה שונים להצגת עבודת הקונספט התפעולי, חווית המשתמש ועיצוב המסכים של הממשק.
בין אם באמצעות onepage תדמיתי, פרוטוטייפ, סרטון הדגמה או סרטון קונספטואלי.

עיצוב מוצרים דיגיטליים

עיצוב אתרי תוכן

דוגמאות מתוך פרויקטים של אפיון ועיצוב אתרי תוכן. הפרויקטים כללו גיבוש קונספט קריאטיבי הנותן מענה לצורך/בעיה, אפיון הממשק ועיצובו.

וזה לא הכל...

קורס מיתוג

דוגמאות מתוך פרויקטים במיתוג של הסטודנטים שלי מחכים לכם במרחק קליק אחד

אני רוצה לראות