location.cool

USER EXPERIENCE & PRODUCT DESIGN

אפליקציית ווב ומובייל לרשת חברתית מבוססת מיקומי צילומי תמונות.

עיצוב האתר והאפליקציה
הפרויקט

אפיון חווית משתמש לאפליקציה חדשה של רשת חברתית המבוססת על מיקומים. בתהליך העבודה על אפיון האפליקציה בצענו מחקר של אפליקציות דומות קיימות, הגדרנו את הפרסונות של האפליקציה ויצרנו תרשימי משתמש שונים. על מנת לייחד את האפליקציה מאפליקציות דומות, פותח מודול ייחודי מבדל לאפליקציה. מספר ממסכי הווירפריים של האפליקציה המוצגים כאן הנם הן של גרסת הדסקטופ והן של גרסת המובייל של האפליקציה.

תהליך איפיון הממשק למובייל