info surance

BRANDING UPDATE
logo info surance

שירות ייעוץ מבית חורב-יועצים, המספק ייעוץ וניהול ידע פנסיוני לחברות וארגונים.

logo info surance
הפרויקט

מיתוג מחדש לשירות מבית חורב-יועצים.
המיתוג כלל עיצוב לוגו חדש, עיצוב זהות תאגיתית ותבנית תצוגה למצגות דיגיטליות.

מיתוג ישן מול המיתוג החדש
מארז תדמיתי לחברה
לוגו החברה
תהליך העבודה על המיתוג