second opinion

BRANDING
logo second opinion

מוצר שיווקי מבית חורב-יועצים, המספק ׳מרשם׳ ביטוחי למבוטח בצורה הברורה ביותר.

logo second opinion
הפרויקט

מיתוג מוצר שיווקי חדש לשירות B2C מבית חורב-יועצים.
המיתוג כלל פיתוח המותג, עיצוב הלוגו ועיצוב זהות תאגיתית כוללת.

מארז תדמיתי לחברה